Despre

CEMU - Consiliul de Etică şi Management Universitar este un organism consultativ al Ministerului Educaţiei Naţionale, fără personalitate juridică. Acesta îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii educaţiei nr.1/2011. Misiunea, rolul şi atribuţiile, precum şi organizarea şi funcţionarea CEMU sunt reglementate prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4783 din 30.08.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de Etică şi Management Universitar. Componenţa CEMU este reglementată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 5585 din 12.11.2021.

Potrivit articolelor 125, 192, 217 și 218 din Legea educaţiei nr.1/2011 şi a H.G. 44/2016, prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 6085 din 14.12.2016 s-au aprobat constituirea Consiliului de Etică şi Management Universitar şi Regulamentul de organizare şi funcţionare. Consiliul constituit în baza ordinului nr. 6085 din 14.12.2016.

Consiliul de Etică şi Management Universitar, în actuala componenţă, a fost constituit prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 5585 din 12.11.2021, publicat în Monitorul Oficial nr. 1101 din 18.11.2021.

În perioada 2017-2021 componența Consiliul de Etică şi Management Universitar a fost constituită prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 5552 din 29.11.2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 975 din 08.12.2017 şi modificată prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 5611 din 29.11.2018, Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3871 din 09.04.2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 307 din 19.04.2019, respectiv Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 4657 din 01.07.2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 591 din 06.07.2020.

Consiliul de Etică şi Management Universitar funcţionează potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de Etică şi Management Universitar aprobat prin Ordinul nr. 4783 din 30.08.2017 şi publicat în Monitorul Oficial nr. 750 din 19.09.2017.

Misiunea Consiliul de Etică şi Management Universitar este de a dezvolta cultura eticii şi integrităţii în universităţile din România şi de a determina şi sprijini universităţile să elaboreze şi să pună în practică, în mod organizat, transparent şi eficient, politicile de etică şi de integritate universitară, în conformitate cu prevederile legale.