Acasă

Consiliul de Etică și Management Universitar (CEMU) este un organism consultativ al Ministerului Educației Naționale (MEN) fără personalitate juridică, înființat în temeiul prevederilor art. 125 și 127 din Legea Educației Naționale nr. 1 cu modificările și completările ulterioare. Misiunea CEMU este de dezvoltare a culturii eticii și integrității în universitățile din România.


Global Forum on Academic Freedom, Institutional Autonomy, and the Future of Democracy, Strasbourg, 20 - 21 Iunie, 2019